Ana Sayfa
Ayşen ATADAN
Emre GÖKTEPE
Yrd. Doç. Dr. Çiğdem LEBLEBİCİ
Ülkü ÖNDER

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem LEBLEBİCİ
1970 ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra bir uluslararası sivil toplum örgütüne bağlı olarak pek çok ülkede çalıştı. Psikoloji alanında yüksek lisansını ve Sosyal Psikoloji alanında doktorasını Ege Üniversitesi’nde tamamladı. 2001 yılında emekli olana kadar, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği yapan Çiğdem Leblebici, endüstri psikolojisi alanında çalışmalar yaptı. Öğrencilerinin teorik bilgiyi pratiğe uygulayarak endüstri tecrübesi kazanmalarını sağlayan araştırma projeleri yürüttü. Dış kurumlara talep doğrultusunda eğitim-araştırma projeleri hazırladı, bu kapsamda ekipler oluşturdu, bu ekiplerin bir arada çalışmalarını sağlayacak her türlü eğitim ve psikolojik desteği gerçekleştirdi. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda kurucu ortağı olduğu Nar Danışmanlık’ta, kurumların Yalın Organizasyona dönüşüm projelerinde, yalın çözümlerin endüstri psikolojisi süzgecinden geçirilmesi ve İnsan kaynakları uygulamaları konularında danışmanlık yapmaktadır.